Framtiden är digital men det krävs kött och blod, omtanke och kärlek för att det skall vara värdefullt.

 
En öppen kommun som utvecklas genom samverkan mellan allmänheten och näringslivet
En tillgänglig kommun där alla kan bidra till utvecklingen
En smart kommun som utvecklas i rekordfart

Är du redo att driva kommun 3.0?
kommun-three-zero

Kommun 3.0 – Framtidens kommun är här!

En kommun som skapar vinn-vinn-vinn mellan invånare, samhälle och näringsliv!

Växthus för innovation

Ett växthus för innovation som skapar samhällsnytta! Den digitala platsen som skapar vin-vin-vin situationer mellan allmänheten, samhället och näringslivet. Genom en digital samverkans modell föds digital innovation som bidrar till en bättre värld utifrån ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Bli en del av vårt digitala ekosystem och låt kraften i människor och data få en välförtjänt plats i medborgarens vardag. 

 

En kommun för alla - anpassade tjänster utifrån livssituation, ålder, bakgrund och behov!

Social Innovation

Låt inte bristen på ekonomiska resurser och tungrodda upphandlingsprocesser påverka livskvaliten för de människor som lever i din kommun. Var en kommun i framkant och involvera allmänheten till att bidra och bygga sociala tjänster som skapar samhällsnytta. Framtidens kommun – en kommun för alla, till alla. 

En kommun som tar ansvar och bidrar till hållbar utveckling! Från lokal till global effekt.

Vår planet

Bjud in allmänheten att bidra med ideer, tjänster och lösningar för hållbar utveckling. Ensam går det inte att förändra vår värld från alla miljöhot men tillsammans kan vi göra skillnad. Varje digital tjänst som bidrar med en smartare vardag och samtidigt medför att vi lever mer hållbart förtjänar global spridning. Det hjälper vi till med! 

En kommun som inkluderar, lyssnar och involverar alla medborgarna i utvecklingen. Den bästa framtiden för alla!

Demokratisering

Vi är övertygade om att grunden för ett bra samhälle bygger på att människor delar, nätverkar och samarbetar. Vi tror på ett samhälle där människors positiva beteenden uppmärksammas och premieras. Vi tror också på kraften i öppen data och öppen innovation. Låt invånarna vara en del av medborgardialogen, uppmuntra folkinitiativ och driv framtidens samhälle hand i hand med invånarna.

digitala-ekosystemet

Det digitala ekosystemet

 
Ett digitalt ekosystem som bjuder in alla att bidra till ett bättre samhälle i en crowdsourcad innovationsprocess! När data och människa möts i en öppen plattform för att lösa mikro och makro utmaningar.

 

API Management System

Plattformen för att samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, kontrollerat, standardiserat och skalbart sätt. Den tillgängliga kommunen.

Låt kraften i kommunens data få en välförtjänt plats i medborgarens vardag! 

Innovations Labb

Skapa ett ekosystem av 3:e parts aktörer som innoverar på data som din stad / organisation tillhandahåller. Den kostnadseffektiva kommunen.

Kostnadseffektiv och demokratisk innovation!

Digital samverkan

Innovera direkt med dina medborgare genom våra digitala stödprocesser tar ni tillsammans fram kundcentrerade tjänster i rekordfart. Den öppna kommunen.

Bjud in medborgaren till att vara med och lösa utmaningar!

Analys & Dashboard

Gör det möjligt att samla in data från alla tänkbara datakällor och få larm om orsaksamband. Den uppkopplade kommunen.

Ta del av hur data används, skapa insikter och agera i tid!

 

oppen-data

Öppen data för hela Sverige

Tillsammans med invånare i din kommun ser vi till att bidra med insamling av Öppna Data i Sverige. Vi kategoriserar, standardiserar och publicerar. Sist men inte minst, vi ser till att Öppen Data kommer till användning och är en motor för den nya digitala ekonomin.

 

1. Vi samlar in öppen data.

2. Vi kategoriserar.

3. Vi standardiserar.

4. Vi tillgängliggör data.

5. Vi ser till att datat kommer till användning.

 

tillsammans-tar-vi-taten

Tillsammans tar vi täten

Vi vill se till att Sverige hamnar högst upp på EU:s digilista över länder som drar nytta av Öppen Data på bästa sätt. Naturligtvis följer vi EU:s riktlinjer i hur vi bör arbeta med Öppen Data för att göra det standardiserat, enkelt, tillgängligt och användbart.

 

Utbildning

Konst, kultur och historia

Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel

Myndighet och Offentlig Sektor

Rättssystem och säkerhet

Internationella frågor

Ekonomi och finans

Energi

Miljö

Hälsa ( Health )

Bostäder och zonindelning

Befolkning och samhälle

Forskning och Teknologi

Regioner och Städer

Transport

hor-oss-beratta-mer

ModernAge i media

 


ModernAge om vikten av det digitala ekosystemet för att lyckas med öppen data/öppen innovation och om vårt projekt – Digitalisering av Rio de Janeiro inför OS.

 

 
 

Artikel från computer sweden – sveriges ledande digitala nyhetstjänst om IT.

 


Om vår samarbetsplattform med allmänheten – där vi tillsammans skapar nya digitala tjänster som skapar samhällsnytta. Denna plattform integreras med det digitala ekosystemet som hjälper kommunen att få en bättre kontakt med såväl medborgare, näringsliv och andra kommuner/städer.

citat-fran-vara-kunder

Citat från våra kunder

  • Anslut till vägen som tar kommunen till framtiden!

    ModernAge
en-battre-varld

Anslut för en bättre värld

Var med och bidra till en bättre värld och öppna upp möjligheten för din kommun att driva den nya ekonomin – där ni är möjliggöraren och kommuninvånarna är skaparna. Vinn-vinn-vinn situation för alla invånarna, näringslivet och för kommunen.

Vår digitala ekosystem når många 3:e partsutvecklare och användare världen över. Tillsammans jobbar vi för en bättre värld för alla!

 

12

Miljoner användare 

10275

Öppna API:er 

16

Framtagna produkter 

14

 Länder 

kontakta-oss

Kontakta oss

Vilken kommun representerar du?